Tổng hợp

Hàm SUBTOTAL: Công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

Khác với hàm SUM trong Excel, hàm Subtotal một trong các hàm cơ bản Excel được dùng để tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu, đếm số ô, tính trung bình trong Excel, tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất hay tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel mà Quản trị mạng đã hướng dẫn bạn đọc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel.

Công thức SUBTOTAL trong Excel

Hàm SUBTOTAL có cú pháp =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…). Trong đó:

 • Function_num: Các con số từ 1 đến 11 và 101 đến 111 quy định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong SUBTOTAL.
 • Ref1, Ref2, …: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ, tối đa 254.

Lưu ý:

Bạn đang xem: Hàm SUBTOTAL: Công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

 • Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc.
 • Nếu các đối số ref1, ref2,… có chứa hàm SUBTOTAL thì sẽ được bỏ qua để tránh tính trùng 2 lần.
 • Nếu function_num từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu do hàng chứa vùng đó bị ẩn. Nếu function_num từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong tập số liệu (không tính các giá trị ở hàng ẩn).
 • Đối với vùng dữ liệu bị ẩn do Filter, SUBTOTAL sẽ bỏ qua.

Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

1. Tính tổng các hàng được lọc 

Để hiểu rõ về kiểu tính tổng này bạn tham khảo bài viết Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel. Về cơ bản, hàm SUBTOTAL trong trường hợp này sẽ là:

=SUBTOTAL(9,pham_vi)

pham_vi ở đây là vùng bạn muốn tính tổng sau khi đã lọc dữ liệu.

2. Đếm các ô được lọc không trống

Chúng ta sẽ sử dụng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103. Tuy nhiên trường hợp có hàng ẩn thì bạn phải sử dụng SUBTOTAL 103 để đếm chính xác các ô không trống nhìn thấy.

Bảng dữ liệu

Chẳng hạn với bảng dữ liệu trên sẽ ẩn đi 2 hàng là 4 và 5. Khi dùng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103 sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau.

Ẩn hàng dữ liệu

Chúng ta nhập công thức và khi đó Excel sẽ tự động hiển thị bộ chức năng để bạn chọn mà không cần phải nhớ.

Công thức hàm SUBTOTAL

Kết quả khi dùng SUBTOTAL 3 sẽ cho ra 3, tính cả ô đã ẩn đi trong hàng.

SUBTOTAL 3

Còn với SUBTOTAL 103 sẽ chỉ hiển thị ô không trống mà chúng ta nhìn thấy, bỏ qua hàng ẩn.

SUBTOTAL 103

3. Bỏ qua các giá trị trong các công thức Subtotal lồng nhau

Chẳng hạn chúng ta sẽ tính trung bình tổng số kg vải của kho A1 và A2.

Công thức tính trung bình cho kho A2= SUBTOTAL(1,C2:C4) và cho kết quả 19.

SUBTOTAL 1

Công thức tính trung bình cho kho A1 = SUBTOTAL(1,C5:C7) có kết quả là 38.

Tính trung bình

Tuy nhiên khi tính trung bình tổng số vải ở 2 kho thì sẽ bỏ qua kết quả tính trung bình ở 2 kho. Chúng ta có công thức =SUBTOTAL(1,C2:C9) và kết quả sẽ tự động loại bỏ kết quả trung bình đã tính trước đó.

Tính trung bình lớn

Cách lỗi khi thực hiện hàm SUBTOTAL trong Excel

Khi bạn tính toán hàm SUBTOTAL trong Excel, sẽ thường gặp một số lỗi cơ bản:

 • #VALUE!: Số xác định chức năng không nằm trong khoảng 1-11 hoặc 101-111 hay có tham chiếu (ref) là tham chiếu 3D.
 • #DIV/0!: Xảy ra khi 1 tổng cụ thể phải chia cho 0 (ví dụ: tính trung bình cộng hoặc độ lệch chuẩn của 1 dãy ô không chứa giá trị số).
 • #NAME? tên hàm SUBTOTAL sai chính tả.

Lỗi #DIV/0!

Xem thêm:

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Xem thêm Hàm SUBTOTAL: Công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

  Khác với hàm SUM trong Excel, hàm Subtotal một trong các hàm cơ bản Excel được dùng để tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu, đếm số ô, tính trung bình trong Excel, tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất hay tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel mà Quản trị mạng đã hướng dẫn bạn đọc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel.

  Công thức SUBTOTAL trong Excel

  Hàm SUBTOTAL có cú pháp =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…). Trong đó:

  • Function_num: Các con số từ 1 đến 11 và 101 đến 111 quy định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong SUBTOTAL.
  • Ref1, Ref2, …: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ, tối đa 254.

  Lưu ý:

  • Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc.
  • Nếu các đối số ref1, ref2,… có chứa hàm SUBTOTAL thì sẽ được bỏ qua để tránh tính trùng 2 lần.
  • Nếu function_num từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu do hàng chứa vùng đó bị ẩn. Nếu function_num từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong tập số liệu (không tính các giá trị ở hàng ẩn).
  • Đối với vùng dữ liệu bị ẩn do Filter, SUBTOTAL sẽ bỏ qua.

  Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

  1. Tính tổng các hàng được lọc 

  Để hiểu rõ về kiểu tính tổng này bạn tham khảo bài viết Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel. Về cơ bản, hàm SUBTOTAL trong trường hợp này sẽ là:

  =SUBTOTAL(9,pham_vi)

  pham_vi ở đây là vùng bạn muốn tính tổng sau khi đã lọc dữ liệu.

  2. Đếm các ô được lọc không trống

  Chúng ta sẽ sử dụng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103. Tuy nhiên trường hợp có hàng ẩn thì bạn phải sử dụng SUBTOTAL 103 để đếm chính xác các ô không trống nhìn thấy.

  Bảng dữ liệu

  Chẳng hạn với bảng dữ liệu trên sẽ ẩn đi 2 hàng là 4 và 5. Khi dùng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103 sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau.

  Ẩn hàng dữ liệu

  Chúng ta nhập công thức và khi đó Excel sẽ tự động hiển thị bộ chức năng để bạn chọn mà không cần phải nhớ.

  Công thức hàm SUBTOTAL

  Kết quả khi dùng SUBTOTAL 3 sẽ cho ra 3, tính cả ô đã ẩn đi trong hàng.

  SUBTOTAL 3

  Còn với SUBTOTAL 103 sẽ chỉ hiển thị ô không trống mà chúng ta nhìn thấy, bỏ qua hàng ẩn.

  SUBTOTAL 103

  3. Bỏ qua các giá trị trong các công thức Subtotal lồng nhau

  Chẳng hạn chúng ta sẽ tính trung bình tổng số kg vải của kho A1 và A2.

  Công thức tính trung bình cho kho A2= SUBTOTAL(1,C2:C4) và cho kết quả 19.

  SUBTOTAL 1

  Công thức tính trung bình cho kho A1 = SUBTOTAL(1,C5:C7) có kết quả là 38.

  Tính trung bình

  Tuy nhiên khi tính trung bình tổng số vải ở 2 kho thì sẽ bỏ qua kết quả tính trung bình ở 2 kho. Chúng ta có công thức =SUBTOTAL(1,C2:C9) và kết quả sẽ tự động loại bỏ kết quả trung bình đã tính trước đó.

  Tính trung bình lớn

  Cách lỗi khi thực hiện hàm SUBTOTAL trong Excel

  Khi bạn tính toán hàm SUBTOTAL trong Excel, sẽ thường gặp một số lỗi cơ bản:

  • #VALUE!: Số xác định chức năng không nằm trong khoảng 1-11 hoặc 101-111 hay có tham chiếu (ref) là tham chiếu 3D.
  • #DIV/0!: Xảy ra khi 1 tổng cụ thể phải chia cho 0 (ví dụ: tính trung bình cộng hoặc độ lệch chuẩn của 1 dãy ô không chứa giá trị số).
  • #NAME? tên hàm SUBTOTAL sai chính tả.

  Lỗi #DIV/0!

  Xem thêm:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *