Tổng hợp

Giải bài tập trang 13 đại số 10

Dưới đây là bài giải các bài 1, 2, 3 trang 13 đại số 10 mời các bạn tham khảo. Đây là những bài tập cơ bản giúp các bạn nắm chắc phần kiến thức về tập hợp trong SGK đại số 10.

Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10

a) Cho A = {x ϵ N | x

Hãy liệt kê các phần tử của A.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 13 đại số 10

b) Cho B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao trên 1m60.

Giải bài 1 trang 13 đại số 10 

a) Tập hợp A là tập các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

Vậy A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}

b) Nhận thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = {x = n(n + 1) | n ∈ N* và n ≤ 5}

c) Ví dụ: C = {Nam, Hoa, Anh, Linh}.

Bài 2 trang 13 SGK Đại số 10

Trong hai tập hợp A, B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập còn lại? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông;

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30}.

B = { n ∈ N | n là một ước của 6}.

Giải bài 2 trang 13 đại số 10

a) Vì mỗi hình vuông đều là một hình thoi nên A ⊂ B.

Có những hình thoi không phải là hình vuông nên B ⊄ A.

Vậy A ≠ B.

b) A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30} = {1; 2; 3; 6}.

B = {n ∈ N | n là một ước của 6} = {1; 2; 3; 6}.

Ta thấy A ⊂ B và B ⊂ A nên A = B.

Bài 3 trang 13 SGK đại số 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:

a) A = {a; b}

b) B = {0; 1; 2}

Giải bài 3 trang 13 đại số 10

a) A = {a; b} có các tập con: ∅; {a}; {b}; {a; b}

b) B = {0; 1; 2} có các tập con: ∅; {0}; {1} ; {2} ; {0, 1} ; {0, 2} ; {1, 2} ; {0; 1; 2}.

Trên đây là bài giải các bài tập trong phần Tập hợp của của chương 1 SGK Đại số 10. Nếu có bất kì thắc mắc hay đóng góp về phần bài giải trên, các bạn hãy comment ở cuối bài nhé.

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Xem thêm Giải bài tập trang 13 đại số 10

  Dưới đây là bài giải các bài 1, 2, 3 trang 13 đại số 10 mời các bạn tham khảo. Đây là những bài tập cơ bản giúp các bạn nắm chắc phần kiến thức về tập hợp trong SGK đại số 10.

  Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10

  a) Cho A = {x ϵ N | x

  Hãy liệt kê các phần tử của A.

  b) Cho B = {2, 6, 12, 20, 30}.

  Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

  c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao trên 1m60.

  Giải bài 1 trang 13 đại số 10 

  a) Tập hợp A là tập các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

  Vậy A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}

  b) Nhận thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

  Vậy B = {x = n(n + 1) | n ∈ N* và n ≤ 5}

  c) Ví dụ: C = {Nam, Hoa, Anh, Linh}.

  Bài 2 trang 13 SGK Đại số 10

  Trong hai tập hợp A, B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập còn lại? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

  a) A là tập hợp các hình vuông;

  B là tập hợp các hình thoi.

  b) A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30}.

  B = { n ∈ N | n là một ước của 6}.

  Giải bài 2 trang 13 đại số 10

  a) Vì mỗi hình vuông đều là một hình thoi nên A ⊂ B.

  Có những hình thoi không phải là hình vuông nên B ⊄ A.

  Vậy A ≠ B.

  b) A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30} = {1; 2; 3; 6}.

  B = {n ∈ N | n là một ước của 6} = {1; 2; 3; 6}.

  Ta thấy A ⊂ B và B ⊂ A nên A = B.

  Bài 3 trang 13 SGK đại số 10

  Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:

  a) A = {a; b}

  b) B = {0; 1; 2}

  Giải bài 3 trang 13 đại số 10

  a) A = {a; b} có các tập con: ∅; {a}; {b}; {a; b}

  b) B = {0; 1; 2} có các tập con: ∅; {0}; {1} ; {2} ; {0, 1} ; {0, 2} ; {1, 2} ; {0; 1; 2}.

  Trên đây là bài giải các bài tập trong phần Tập hợp của của chương 1 SGK Đại số 10. Nếu có bất kì thắc mắc hay đóng góp về phần bài giải trên, các bạn hãy comment ở cuối bài nhé.

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *