Giải bài tập

Giải bài 97, 98, 99, 100 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 25 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 97: Biết 1 inh-sơ (inch), ký hiệu “in’’ bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)…

Câu 97 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Biết 1 inh-sơ (inch), ký hiệu “in’’ bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 97, 98, 99, 100 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\eqalign{
& 1\left( {inch} \right) \approx 2,54(cm) \cr
& 1(cm) \approx 0,3937(inch) \cr} \)

 


Câu 98 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Biết 1 mét gần bằng 3,28 “phút’’ (foot), ký hiệu “ft’’. Hỏi 1 ft gần bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Giải

\(\eqalign{
& 1m \approx 3,28(ft) \cr
& 1ft \approx 0,3049(m) \cr} \)

 


Câu 99 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) \(1{2 \over 3}\)                   b) \(5{1 \over 7}\)                      c) \(4{3 \over {11}}\)

Giải

a) \(1{2 \over 3} = 1,666… \approx 1,67\) 

b) \(5{1 \over 7} = 5,142857142857… \approx 5,14\) 

c) \(4{3 \over {11}} = 4,272727… \approx 4,27\)

 


Câu 100 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154            

b) (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16)

c) 96,3. 3,007  

d) 4,508 : 0,19

Giải

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154

\(= 6,7913 + 2,364 + 0,154\)

\( = {\rm{ }}9,1553{\rm{ }} + {\rm{ }}0,154{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}9,3093 \approx 9,31\)                                          

b) \(\left( {2,635{\rm{ }} + {\rm{ }}8,3} \right)-\left( {{\rm{ }}6,002{\rm{ }} + {\rm{ }}0,16} \right){\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}10,935{\rm{ }}-{\rm{ }}6,162{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}4,773 \approx 4,77\) 

c) \({\rm{ }}96,3{\rm{ }}.{\rm{ }}3,007 = 289,5741 \approx 289,57\) 

d) \(4,508:0,19 = 23,72631579 \approx 23,73\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button