Giải bài tập

Giải bài 78, 79, 80 trang 22 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 22 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 78: So sánh các số a, b, c biết rằng …

Câu 78 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

So sánh các số a, b, c biết rằng \({a \over b} = {b \over c} = {c \over a}\)

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 78, 79, 80 trang 22 SBT Toán 7 tập 1

Ta có: \({a \over b} = {b \over c} = {c \over a}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\({a \over b} = {b \over c} = {c \over a} = {{a + b + c} \over {b + c + a}} = 1\)

Vậy a = b = c.

        


Câu 79 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm các số a, b, c, d biết rằng:

a: b: c: d = 2: 3 : 4: 5 và a + b + c + d = -42

Giải

Ta có: a: b: c: d = 2: 3 : 4: 5 và a + b + c + d = -42

Suy ra: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = {d \over 5}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = {d \over 5} = {{a + b + c + d} \over {2 + 3 + 4 + 5}} = {{ – 42} \over {14}} =  – 3\)   

Ta có: 

\(\eqalign{
& {a \over 2} = – 3 \Rightarrow a = 2.\left( { – 3} \right) = – 6 \cr
& {b \over 3} = – 3 \Rightarrow b = 3.\left( { – 3} \right) = – 9 \cr
& {c \over 4} = – 3 \Rightarrow c = 4.\left( { – 3} \right) = – 12 \cr
& {d \over 5} = – 3 \Rightarrow d = 5.\left( { – 3} \right) = – 15 \cr} \)

 


Câu 80 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm các số a, b, c biết rằng: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và a +2b – 3c = -20

Giải

Ta có: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} \Rightarrow {a \over 2} = {{2b} \over 6} = {{3c} \over {12}}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({a \over 2} = {{2b} \over 6} = {{3c} \over {12}} = {{a + 2b + 3c} \over {2 + 6 – 12}} = {{ – 20} \over { – 4}} = 5\)

Ta có:          

\({a \over 2} = 5 \Rightarrow a = 2.5 = 10\)                 

\({{2b} \over 6} = 5 \Rightarrow b = (6.5):2 = 15\)

\({{3c} \over {12}} = 5 \Rightarrow c = (12.5):3 = 20\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button