Giải bài tập

Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 136, 137 bài 8 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 63: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC)…

Bài 63 trang 136 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

a) HB=HC;

Bạn đang xem: Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7

b) \(\widehat{BAH}\)=\(\widehat{CAH}\)

Giải:

a) Hai tam giác vuông ABH và ACH có: 

AB=AC(gt)

AH cạnh chung.

Nên ∆ABH=∆ACH(Cạnh huyền-cạnh góc vuông)

Suy ra HB=HC

b)∆ABH=∆ACH(Câu a)

Suy ra \(\widehat{BAH}\)=\(\widehat{CAH}\)(Hai góc tương ứng)


Bài 64 trang 136 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Các tam giác vuông ABC và AEF có \(\widehat{A}\)=\(\widehat{D}\)=900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC=∆DEF.

Giải:

Xem hình vẽ

* Bổ sung thêm AB=DE

Thì ∆ABC=∆DEF (c.g.c)

* Bổ sung thêm \(\widehat{C}\)=\(\widehat{F}\) 

Thì ∆ABC=∆DEF(g.c.g)

* Bổ sung thêm BC=EF

thì ∆ABC=∆DEF (cạnh huyền- cạnh góc vuông)


Bài 65 trang 137 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Các tam giác ABC cân tại A(\(\widehat{A}\)<900). Vẽ BH ⊥ A (H thuộc AC), CK⊥ AB (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng AH=AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng tia AI là tia phân giác của góc A.

Giải:

a) Hai tam giác vuông ABH và  ACK có:

AB = AC(gt)

Góc A chung.

nên ∆ABH = ∆ACK(Cạnh huyền- Góc nhọn)

suy ra AH = AK.

b) Hai tam giác vuông AIK và AIH có:

AK = AH(cmt)

AI cạnh chung

Nên ∆AIK = ∆AIH(cạnh huyền- cạnh góc vuông)

Suy ra \(\widehat{IAK}\)=\(\widehat{IAH}\)

Vậy AI là tia phân giác của góc A.


Bài 66 trang 137 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Giải:

Ta có: ∆AMD=∆AME(Cạnh huyền AM chung, góc nhọn\(\widehat{A_{1}}\) =  \(\widehat{A_{2}}\))

∆MDB=∆MEC(Cạnh huyền BM=CM, cạnh góc vuông.

MD=ME, do ∆AMD=∆AME)

∆AMB= ∆AMC(Cạnh AM chung),

Cạnh MB=MC, cạnh AB=AC

Vì AD=AE, DB=EC

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button