Giải bài tập

Giải bài 54, 55, 56 trang 17, 18 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 18 bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 54: Hình vuông dưới dây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 2…

Câu 54 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Hình vuông dưới dây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 2; tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống:

Bạn đang xem: Giải bài 54, 55, 56 trang 17, 18 SBT Toán 7 tập 1

Giải

 


Câu 55 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E:

a) \({\rm{}}{10^{ – 3}} = \)

A) 10 – 3                              B) \({{10} \over 3}\)                                C) \({1 \over {{{10}^3}}}\)             

D) \({\rm{}}{10^3}\)                                 E) \({\rm{}} – {10^3}\) 

b) \({10^3}{.10^{ – 7}} = \)

A) \({10^{10}}\)                               B) \({100^{ – 4}}\)                          C) \({10^{ – 4}}\)             

D) \({\rm{}}{20^{ – 4}}\)                              E) \({\rm{}}{20^{10}}\)   

c) \({{{2^3}} \over {{2^5}}}=\) 

A) \({\rm{}}{2^{ – 2}}\)                                 B) \({2^2}\)                                 C) \({1^{ – 2}}\)         

D) \({\rm{}}{2^8}\)                                   E) \({\rm{}}{2^{ – 8}}\)    

Giải

a) \({\rm{}}{10^{ – 3}} = {1 \over {{{10}^3}}}\). Vậy chọn đáp án C

b) \({10^3}{.10^{ – 7}} = {10^{ – 4}}\). Vậy chọn đáp án C

c) \({{{2^3}} \over {{2^5}}} = {2^{ – 2}}\). Vậy chọn đáp án A

 


Câu 56 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

So sánh \({99^{20}}\) và \({9999^{10}}\).

Giải

Ta có:

\(\eqalign{
& {99^{20}} = {\left( {{{99}^2}} \right)^{10}} = {9801^{10}} \cr
& 9801 < 9999 \Rightarrow {9801^{10}} < {9999^{10}} \cr} \)

Vậy \({99^{20}} < {9999^{10}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button