Giải bài tập

Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 137, 138 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 137, 138 bài 1 tổng ba góc của một tam giác Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC) kẻ CK vuông góc với AB (K ∈ AB)…

Câu 5 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC) kẻ CK vuông góc với AB (K ∈ AB). Hãy so sánh \(\widehat {ABH}\) và \(\widehat {ACK}\).

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 137, 138 SBT Toán lớp 7 tập 1

Tam giác ABH vuông tại H

\( \Rightarrow \widehat {ABH} + \widehat A = 90^\circ \) (tính chất tam giác vuông)

\( \Rightarrow \widehat {ABH} = 90^\circ  – \widehat A\)                       (1)

Tam giác ACK vuông tại K

\( \Rightarrow \widehat {ACK} + \widehat A = 90^\circ \) (tính chất tam giác vuông)

\(\widehat {ACK} = 90^\circ  – \widehat A\)                             (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {ABH = }\widehat {ACK}\)

 


Câu 6 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat B = \widehat C = 50^\circ \). Gọi tia Am là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ Am // BC

Giải

Trong ∆ABC, ta có: \(\widehat {CA{\rm{D}}}\) là góc ngoài tại đỉnh A

\(\widehat {CAD}{\rm{ = }}\widehat B + \widehat C = 50^\circ  + 50^\circ  = 100^\circ \) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}} = {1 \over 2}\widehat {CA{\rm{D}}} = 50^\circ \) (Vì tia Am là tia phân giác của \(\widehat {CA{\rm{D}}}\))

Suy ra: \(\widehat {{A_1}} = \widehat C = 50^\circ \)

\( \Rightarrow \) Am // BC (Vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau)

 


Câu 7 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Một góc nhọn của Êke bằng 30°. Tính góc nhọn còn lại.

b) Một góc nhọn của Êke bằng 45°. Tính góc nhọn còn lại.

Giải

Vì Êke là một tam giác vuông nên:

a) Nếu một góc nhọn của Êke bằng 30° thì góc còn lại bằng:

$$90^\circ  – 30^\circ  = 60^\circ $$

b) Nếu một góc nhọn êke bằng 45° thì góc nhọn còn lại bằng:

$$90° – 45° = 45°$$

 


Câu 8 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 100^\circ ,\widehat B – \widehat C = 20^\circ \). Tính \(\widehat B\) và \(\widehat C\).

Giải

Trong ∆ABC, ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra: \(\widehat B + \widehat C = 180^\circ  – 100^\circ  = 80^\circ \)          (1)

              \(\widehat B – \widehat C = 20^\circ \left( {gt} \right)\)                               (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(2\widehat B = 100^\circ  \Rightarrow \widehat B = 50^\circ \)

Vậy \(\widehat C = 80^\circ  – 50^\circ  = 30^\circ \)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button