Giải bài tập

Giải bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 13 bài 5 bảng căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết…

Câu 47 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:

a) \({x^2} = 15\);

Bạn đang xem: Giải bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

b) \({x^2} = 22,8\);

c) \({x^2} = 351\);

d) \({x^2} = 0,46.\)

Gợi ý làm bài

a) \({x^2} = 15\)

\( =  > {x_1} = \sqrt {15}  \approx 3,873\)

\({x_2} =  – \sqrt {15}  \approx  – 3,873\)

b) \({x^2} = 22,8\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {22,8}  \approx 4,7749\)

\({x_2} =  – \sqrt {22,8}  \approx  – 4,7749\)

c) \({x^2} = 351\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {351}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {351}  \approx  – 18,735\)

d) \({x^2} = 0,46\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {0,46}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  – \sqrt {0,46}  \approx  – 0,6782\)

 


Câu 48 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng bình phương tìm x , biết:

a) \(\sqrt x  = 1,5\);

b) \(\sqrt x  = 2,15\);

c) \(\sqrt x  = 0,52\);

d) \(\sqrt x  = 0,038\).

Gợi ý làm bài

a) \(\sqrt x  = 1,5 \Rightarrow x = 2,25\)

b) \(\sqrt x  = 2,15 \Rightarrow x \approx 4,623\)

c) \(\sqrt x  = 0,52 \Rightarrow x \approx 0,2704\)

d) \(\sqrt x  = 0,038 \Rightarrow x \approx 0,0014\)

 


Câu 49 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Gợi ý làm bài

Ta có: \(\eqalign{
& {x^2} = 15 \Rightarrow {x_1} = \sqrt {15} \cr 
& = 3,872983346 \approx 3,873 \cr} \)

\(\eqalign{
& {x_2} = – \sqrt {15} = – 3,872983346 \cr 
& \approx – 3,873 \cr} \)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button