Giải bài tập

Giải bài 43, 44, 45 trang 142, 143 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 142, 143 bài 4 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-góc-cạnh (c-g-c) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 43: So sánh các độ dài DA và DE…

Câu 43 trang 142 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 90^\circ \), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D.

a) So sánh các độ dài DA và DE.

Bạn đang xem: Giải bài 43, 44, 45 trang 142, 143 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) Tính số đo góc BED.

Giải

a) Xét ∆ABD và ∆EBD, ta có:

AB = BE (gt)

\(\widehat {AB{\rm{D}}} = \widehat {DBE}\) (vì BD là tia phân giác)

BC cạnh chung

Suy ra:  ∆ABD = ∆EBD (c.g.c)

\( \Rightarrow \) DA = DE (2 cạnh tương ứng)

b) Ta có:  ∆ABD = ∆EBD (chứng minh trên)

Suy ra: \(\widehat A = \widehat {BE{\rm{D}}}\) (2 góc tương ứng)

Mà \(\widehat A = 90^\circ \) nên \(\widehat {BE{\rm{D}}} = 90^\circ \).

 


Câu 44 trang 143 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác AOB có AO = OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D. Chứng minh rằng:

a) DA = DB

b) \(O{\rm{D}} \bot AB\)

Giải

a) Xét ∆AOD và ∆BOD, ta có:

OA = OB (gt)

\(\widehat {AO{\rm{D}}} = \widehat {BO{\rm{D}}}\) (vì OD là tia phân giác)

OD cạnh chung

Suy ra:   ∆AOD = ∆BOD (c.g.c)

Vậy   DA = DB (2 cạnh tương ứng)

b) ∆AOD = ∆BOD (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}}\) (2 góc tương ứng)

Ta có: \(\widehat {{D_1}} + \widehat {{D_2}} = 180^\circ\) (hai góc kề bù)

Suy ra: \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}} = 90^\circ \)

Vậy \(O{\rm{D}} \bot AB\).

 


Câu 45 trang 143 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho các đoạn thẳng AB và CD trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới). Chứng minh rằng AB = CD, AB // CD.

Giải

Gọi giao điểm của đường kẻ ô vuông đi qua điểm A và đi qua điểm B cắt nhau tại H ; đi qua điểm C  và đi qua điểm D là K.

Xét ∆ AHB và ∆CKD, ta có:

AH = CK (gt)

\(\widehat {AHB} = \widehat {CK{\rm{D}}} = 90^\circ \)

BH = DK (bằng 3 ô vuông)

Suy ra: ∆ AHB = ∆CKD (c. g.c)

\( \Rightarrow \) AB = CD và \(\widehat {BAH} = \widehat {DCK}\)

Hai đường thẳng AB và CD cắt đường thẳng AK có 2 góc \(\widehat {BAH}\) và \(\widehat {DCK}\) ở vị trí đồng vị bằng nhau nên AB // CD.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button