Giải bài tập

Giải bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 40 bài 6 Cộng, trừ đa thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 36: Tính giá trị của mỗi đa thức sau…

Bài 36 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

 Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.

Bạn đang xem: Giải bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7

b) xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

a) A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.

Trước hết ta thu gọn đa thức

A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 = x+ 2xy + y3 

Thay x = 5; y = 4 ta được:

A = 5+ 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.

Vậy A = 129 tại x = 5 và y = 4.

b) M = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Thay x = -1; y = -1 vào biểu thức ta được:

 M = (-1)(-1) – (-1)2.(-1)2 + (-1)4. (-1)4-(-1)6.(-1)6 + (-1)8.(-1)8 

= 1 -1 + 1 – 1+ 1 = 1.


Bài 37 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

Đa thức bậc 3 có 2 biến x, y có 3 hạng tử có thể là x3 + x2y  – xy2 .


Bài 38 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

Cho các đa thức:

A = x2 – 2y + xy + 1

B = x2 + y – x2y2 – 1.

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B;

b) C + A = B.

Hướng dẫn giải:

Ta có: A = x2 – 2y + xy + 1;

B = x2 + y – x2y2 – 1

a) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 +  x2 + y – x2y2 – 1

C = 2x2 – y + xy – x2y2 

b) C + A = B => C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1) 

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = – x2y2 – xy + 3y – 2.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button