Giải bài tập

Giải bài 3.1, 3.2 trang 27 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 27 bài 3 rút gọn phân thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 3.1: Rút gọn phân thức…

 

Câu 3.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức :

Bạn đang xem: Giải bài 3.1, 3.2 trang 27 SBT Toán 8 tập 1

a. \({{{x^4} – {y^4}} \over {{y^3} – {x^3}}}\)

b. \({{\left( {2x – 4} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 27} \right)}}\)

c. \({{2{x^3} + {x^2} – 2x – 1} \over {{x^3} + 2{x^2} – x – 2}}\)

Giải:

a. \({{{x^4} – {y^4}} \over {{y^3} – {x^3}}}\) \( = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {{x^2} – {y^2}} \right)} \over {\left( {y – x} \right)\left( {{y^2} + xy + {x^2}} \right)}} = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)} \over {\left( {y – x} \right)\left( {{y^2} + xy + {x^2}} \right)}}\)

\( =  – {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)} \over {\left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}} = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)} \over {{x^2} + xy + {y^2}}}\)

b. \({{\left( {2x – 4} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 27} \right)}}\) \( = {{2\left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)3\left( {{x^2} – 9} \right)}} = {{2\left( {x + 3} \right)} \over {3\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}} = {2 \over {3\left( {x – 3} \right)}}\)

c. \({{2{x^3} + {x^2} – 2x – 1} \over {{x^3} + 2{x^2} – x – 2}}\)\( = {{2x\left( {{x^2} – 1} \right) + \left( {{x^2} – 1} \right)} \over {x\left( {{x^2} – 1} \right) + 2\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} = {{2x + 1} \over {x + 2}}\)


Câu 3.2 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

Q\( = {{{x^{10}} – {x^8} – {x^7} + {x^6} + {x^5} + {x^4} – {x^3} – {x^2} + 1} \over {{x^{30}} + {x^{24}} + {x^{18}} + {x^{12}} + {x^6} + 1}}\)

Giải:

Q\( = {{{x^{10}} – {x^8} – {x^7} + {x^6} + {x^5} + {x^4} – {x^3} – {x^2} + 1} \over {{x^{30}} + {x^{24}} + {x^{18}} + {x^{12}} + {x^6} + 1}}\)

\(\eqalign{  &  = {{\left( {{x^{10}} – {x^8} + {x^6}} \right) – \left( {{x^7} – {x^5} + {x^3}} \right) + \left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)} \over {\left( {{x^{30}} + {x^{24}} + {x^{18}}} \right) + \left( {{x^{12}} + {x^6} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{{x^6}\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right) – {x^3}\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right) + \left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)} \over {{x^{18}}\left( {{x^{12}} + {x^6} + 1} \right) + \left( {{x^{12}} + {x^6} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)\left( {{x^6} – {x^3} + 1} \right)} \over {\left( {{x^{12}} + {x^6} + 1} \right)\left( {{x^{18}} + 1} \right)}} = {{\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)\left( {{x^6} – {x^3} + 1} \right)} \over {\left( {{x^{12}} + 2{x^6} + 1 – {x^6}} \right)\left[ {{{\left( {{x^6}} \right)}^3} + 1} \right]}}  \cr  &  = {{\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)\left( {{x^6} – {x^3} + 1} \right)} \over {\left[ {{{\left( {{x^6} + 1} \right)}^2} – {{\left( {{x^3}} \right)}^2}} \right]\left( {{x^6} + 1} \right)\left( {{x^{12}} – {x^6} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)\left( {{x^6} – {x^3} + 1} \right)} \over {\left( {{x^6} + {x^3} + 1} \right)\left( {{x^6} + 1 – {x^3}} \right)\left( {{x^6} + 1} \right)\left( {{x^{12}} – {x^6} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{{x^4} – {x^2} + 1} \over {\left( {{x^6} + {x^3} + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^4} – {x^2} + 1} \right)\left( {{x^{12}} – {x^6} + 1} \right)}}  \cr  &  = {1 \over {\left( {{x^6} + {x^3} + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^{12}} – {x^6} + 1} \right)}} \cr} \)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button