Giải bài tập

Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 49, 50 bài 6 Phép trừ các phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 28: Theo quy tắc đổi dấu ta có …

Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Theo quy tắc đổi dấu ta có \( \frac{-A}{B}=\frac{A}{-B}\). Do đó ta cũng có \( -\frac{A}{B}=\frac{A}{-B}\). Chẳng hạn, phân thức đối của \( \frac{4}{5-x}\) là \( -\frac{4}{5-x}\)\( =\frac{4}{-(5-x)}\) \( =\frac{4}{x-5}\). Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

a)  \( -\frac{x^{2}+2}{1-5x}\) = … = …;                     b) \( -\frac{4x+1}{5-x}\) = ….

Bạn đang xem: Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 49, 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải:

a) \( -\frac{x^{2}+2}{1-5x}\) \( =\frac{x^{2}+2}{-(1-5x)}\) \( =\frac{x^{2}+2}{5x-1}\);

b) \( -\frac{4x+1}{5-x}\) \( =\frac{4x+1}{-(5-x)}\) \( =\frac{4x+1}{x-5}\)


Bài 29 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\);                    b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\);

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\);                     d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\).

Hướng dẫn giải:

 a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{4x-1}{3x^{2}y}+\frac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

                              \( =\frac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{-3x}{3x^{2}y}=-\frac{1}{xy}\).

b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\) \( =\frac{4x+5}{2x-1}+\frac{-(5-9x)}{2x-1}\)

                             \( =\frac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \frac{13x}{2x-1}\)

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\) \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{-(3-2x)}\)

                             \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{2x-3}\) \( =\frac{11x+x-18}{2x-3}\) \( =\frac{12x-18}{2x-3}=6\)

d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\) \( =\frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{-(4-10x)}\)

                                \( =\frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{10x-4}\) \( =\frac{2x-7+3x+5}{10x-4}\) \( =\frac{5x-2}{2(5x-2)}=\frac{1}{2}\)


Bài 30 trang 50 sách giảo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\);                    b) \( x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\)

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\) \( =\frac{3}{2(x+3)}+\frac{-(x-6)}{2x(x+3)}\)

                                \( =\frac{3x-(x-6)}{2x(x+3)}=\frac{3x-x+6}{2x(x+3)}=\frac{2x+6}{2x(x+3)}=\frac{1}{x}\)        

  b) \( x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\) \( =x^{2}+1+\frac{-(x^{4}-3x^{2}+2)}{x^{2}-1}\)

                                      \( =\frac{(x^{2}+1)(x^{2}-1)-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\) \( =\frac{x^{4}-1-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\)

                                      \( =\frac{3x^{2}-3}{x^{2}-1}=\frac{3(x^{2}-1)}{x^{2}-1}=3\).


Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

a) \( \frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\);             b) \( \frac{1}{xy-x^{2}}-\frac{1}{y^{2}-xy}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\) \( =\frac{x+1-x}{x(x+1)}=\frac{1}{x(x+1)}\)

b) \( \frac{1}{xy-x^{2}}-\frac{1}{y^{2}-xy}\) \( =\frac{1}{x(y-x)}-\frac{1}{y(y-x)}\)

                               \( =\frac{y}{xy(y-x)}+\frac{-x}{xy(y-x)}=\frac{y-x}{xy(y-x)}=\frac{1}{xy}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button