Giải bài tập

Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 54 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 20: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau…

Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2;                b) y = x + 2;                 

Bạn đang xem: Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

c) y = 0,5x – 3;                 d) y = x – 3;  

e) y = 1,5x – 1;                 g) y = 0,5x + 3.

Giải:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = x + 2\)

\(y = x + 2\) và \(y = 0,5x – 3\)

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 0,5x + 3\)

Các cặp đường thẳng song song là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 1,5x – 1\)

\(y = x + 2\) và \(y = x – 3\)

\(y = 0,5x – 3\) và \(y = 0,5x + 3\)

 

Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\) và \(y = (2m + 1)x – 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Giải:

a) Để hai đường thẳng song song thì:

\(\left\{\begin{matrix} m=2m+1\\ 3\neq -5\,\,(luôn \,\,đúng) \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=-1\)

b) Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

\(m\neq 2m+1\Leftrightarrow m\neq -1\)

 

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\).

b) Khi  x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Giải:

a) Để hai hàm số \(y = ax + 3\) và \(y = -2x\) song song với nhau thì hệ số đứng trước x phải bằng nhau.

Tức là: \(a = -2\)

b) Với \(x = 2\), \(y = 7\) thì hàm số trở thành:

\(7=2a+3\Rightarrow a=2\)

 


Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 23. Cho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3;

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).

Giải

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\) có nghĩa là \(x=0;y=-3\)

\(\Leftrightarrow -3=0.2+b\Rightarrow b=-3\)

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1; 5)\) có nghĩa là tọa độ A thỏa mãn phương trình hàm số

\(\Leftrightarrow 5=2.1+b\Rightarrow b=3\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button