Giải bài tập

Giải bài 2.1, 2.2 trang 8 SBT Toán 9 tập 2

Giải bài tập trang 8 bài 2 hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 2.1: Không vẽ đồ thị, hãy giải thích vì sao các hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất…

Câu 2.1, 2.2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Câu 2.1 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Không vẽ đồ thị, hãy giải thích vì sao các hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất

Bạn đang xem: Giải bài 2.1, 2.2 trang 8 SBT Toán 9 tập 2

\(a)\left\{ {\matrix{
{3x = 6} \cr
{x – 3y = 2} \cr} } \right.\)

\(b)\left\{ {\matrix{
{3x + 5y = 15} \cr
{2y = – 7} \cr} } \right.\)

\(c)\left\{ {\matrix{
{3x = 6} \cr
{2y = – 7} \cr} } \right.\)

Giải

\(a)\left\{ {\matrix{
{3x = 6} \cr
{x – 3y = 2} \cr} \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr 
{y = {1 \over 3}x – {2 \over 3}} \cr} } \right.} \right.\)

Ta có đường thẳng x = 2 song song với trục tung. Đường thẳng \(y = {1 \over 3}x – {2 \over 3}\) cắt trục tung nên hai đường thẳng đó cắt nhau. Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất.

\(b)\left\{ {\matrix{
{3x + 5y = 15} \cr
{2y = – 7} \cr} \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = – {3 \over 5}x + 3} \cr 
{y = – 3,5} \cr} } \right.} \right.\)

Ta có đường thẳng y = -3,5 song song với trục hoành

Đường thẳng \(y =  – {3 \over 5}x + 3\) cắt trục hoành nên hai đường thẳng đó cắt nhau. Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất

\(c)\left\{ {\matrix{
{3x = 6} \cr
{2y = – 7} \cr} } \right.\)

Đường thẳng 3x = 6 song song với trục tung. Đường thẳng 2y = -7 cắt trục tung nên hai đường thẳng đó cắt nhau. Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất

Câu 2.2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Những hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm, những hệ nào có vô số nghiệm?

\(a)\left\{ {\matrix{
{2x + 0y = 5} \cr
{4x + 0y = 7} \cr} } \right.\)

\(b)\left\{ {\matrix{
{2x + 0y = 5} \cr
{4x + 0y = 10} \cr} } \right.\)

\(c)\left\{ {\matrix{
{0x + 3y = – 8} \cr
{0x – 21y = 56} \cr} } \right.\) 

\(d)\left\{ {\matrix{
{0x + 3y = – 8} \cr
{0x – 21y = 50} \cr} } \right.\)

Giải

a) Đường thẳng \(2x + 0y = 5 \Leftrightarrow x = 2,5\) song song với trục tung

Đường thẳng \(4x + 0y = 7 \Leftrightarrow x = 1,75\) song song với trục tung nên chúng cũng song song với nhau.

Vậy hệ  

\(\left\{ {\matrix{
{2x + 0y = 5} \cr
{4x + 0y = 7} \cr} } \right.\)

 vô nghiệm

b) Đường thẳng \(2x + 0y = 5\) và đường thẳng \(4x + 0y = 10\) trùng nhau

Vậy hệ

\(\left\{ {\matrix{
{2x + 0y = 5} \cr
{4x + 0y = 10} \cr} } \right.\)

 vô nghiệm

c) Đường thẳng \(0x + 3y =  – 8 \Leftrightarrow y =  – {8 \over 3}\) và đường thẳng \(0x – 21y = 56 \Leftrightarrow y =  – {8 \over 3}\) trùng nhau. Vậy hệ

\(\left\{ {\matrix{
{0x + 3y = – 8} \cr
{0x – 21y = 56} \cr} } \right.$\)

có vô số nghiệm

d) Đường thẳng \(0x + 3y =  – 8\) là đường thẳng \(y =  – {8 \over 3}\) song song với trục hoành nên chúng song song với nhau. Hệ

\(\left\{ {\matrix{
{0x + 3y = – 8} \cr
{0x – 21y = 50} \cr} } \right.\)

vô nghiệm.

 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button