Giải bài tập

Giải bài 13, 14, 1.1 trang 158 SBT Toán 9 tập 2

Giải bài tập trang 158 bài 1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 13: Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC…

Câu13* trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Giải:

Bạn đang xem: Giải bài 13, 14, 1.1 trang 158 SBT Toán 9 tập 2

Kéo dài đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Goi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì tam giác ABC cân tại A nên AH là đường trung trực của BC. Suy ra AD là đường trung trực của BC.

Khi đó O thuộc AD hay AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Tam giác ACD nội tiếp trong (O) có  AD là đường kính suy ra: \(\widehat {ACD} = 90^\circ \)

Tam giác ACD vuông tại C nên theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu, ta có:\(C{H^2} = HA.HD\)

Suy ra:\(HD = {{C{H^2}} \over {HA}} = {{{{\left( {{{BC} \over 2}} \right)}^2}} \over {HA}}\)

                   =\({{{{\left( {{{12} \over 2}} \right)}^2}} \over 4} = {{{6^2}} \over 4} = {{36} \over 4} = 9\) (cm)

Ta có: AD = AH +HD = 4 + 9 = 13 (cm)

Vậy bán kính của đường tròn (O) là: \(R = {{AD} \over 2} = {{13} \over 2} = 6,5\) (cm) 

 


Câu 14* trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD.

Giải:

*        Cách dựng

−     Dựng  đối xứng với A quan tâm O của đường tròn.

−     Dựng đường thẳng x là đường trung trực của A’B.

−     Gọi giao điểm của đường thẳng x và đường tròn (O) là D.

−     Dựng đường kính COD. 

*         Chứng minh

Ta có: OA = OA’ và OD = OC

Suy ra tứ giác ACA’D là hình bình hành.

Suy ra: AC = A’D

Lại có: A’D = DB (tính chất đường trung trực)

Suy ra: AC = BD.

 


Câu 1.1 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).

a)      Nếu BC là đường kính của đường tròn thì \(\widehat {BAC} = 90^\circ \).

b)      Nếu AB = AC thì AO vuông góc với BC.

c)      Nếu tam giác ABC không vuông góc thì điểm O nằm  bên trong tam giác đó.

Giải:

a)      Đúng ; b) Đúng ; c) Sai.

 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button