Giải bài tập

Giải bài 128, 129, 130, 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 96 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 128: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d…

Câu 128 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d. Gọi B là điểm đối xứng với A qua M. Điểm B di chuyển trên đường nào ?

Giải:                                                               

Bạn đang xem: Giải bài 128, 129, 130, 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Kẻ  AK ⊥ d, BH ⊥ d

M thay đổi trên d, B đối xứng với A qua M nên AM = MB

Xét hai tam giác vuông AKM và BHM:

\(\widehat {AKM} = \widehat {BHM} = {90^0}\)

AM = MB (chứng minh trên)

\(\widehat {AMK} = \widehat {BMH}\) (đối đỉnh)

Do đó: ∆ AKM = ∆ BHM (cạnh huyền, góc nhọn) ⇒ AK = BH

Điểm A cố định, đường thẳng d cố định nên AK không thay đổi

M thay đổi, B thay đổi cách đường thẳng d cố định một khoảng bằng AK không đổi nên B chuyển động trên đường thẳng xy song song với d một khoảng bằng AK.

 


Câu 129 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

Giải:                                                              

Gọi giao điểm của AD và BE là C.

∆ ABC có: \(\widehat A = {60^0}\) (vì ∆ ADM đều)

                  \(\widehat B = {60^0}\) (vì ∆ BEM đều)

Suy ra: ∆ ABC đều, AC = AB = BC nên điểm C cố định

\(\widehat A = \widehat {EMB} = {60^0}\)

⇒ ME // AC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay ME // DC

\(\widehat {DMA} = \widehat B = {60^0}\)

⇒ MD // BC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay MD // EC

Tứ giác CDME là hình bình hành

I là trung điểm của DE nên I là trung điểm của CM

Kẻ CH ⊥ AB, IK ⊥ AB ⇒ IK // CH

Trong ∆ CHM ta có:

CI = IM

IK // CH

nên IK là đường trung bình của ∆ CHM ⇒ IK = \({1 \over 2}\)CH

C cố định ⇒ CH không đổi ⇒ IK =\({1 \over 2}\)CH không thay đổi nên I chuyển động trên đường thẳng song song AB, cách AB một khoảng bằng \({1 \over 2}\)CH.

Khi M trùng với A thì I trùng trung điểm P của AC.

Khi M trùng với B thì I trùng với trung điểm Q của BC.

Vậy khi M chuyển động trên đoạn thẳng AB thì I chuyển động trên đoạn PQ (P là trung điểm của AC, Q là trung điểm của BC)

 


Câu 130 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

Giải:                                                                     

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

AC = BD (tính chất hình chữ nhật)

⇒ OA = OD = \({1 \over 2}\)AC

AD = \({1 \over 2}\)AC (gt)

Suy ra: OA = OD = AD

⇒ ∆ OAD đều

\( \Rightarrow \widehat {AOD} = {60^0}\)

Câu 131 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

Giải:                                                                     

Cách dựng:

       –            Dựng ∆ OAB biết OA = OB = 2cm.
\(\widehat {AOB} = {100^0}\)

       –            Trên tia đối tia OA dựng điểm C sao cho OC = OA = 2cm

       –            Trên tia đối tia OB dựng điểm D sao cho OD = OB = 2cm

Nối AD, BC, CD ta có hình chữ nhật ABCD cần dựng.

Chứng minh:

OA = OC, OB = OD nên tứ giác ABCD là hình bình hành

AC = BD = 4(cm) nên hình bình hành ABCD là hình chữ nhật

Lại có : \(\widehat {AOB} = {100^0}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

 

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button