Giải bài tập

Giải bài 121, 122, 123 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 31 bài 12 số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 121: Tính …

Câu 121 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính \(M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { – 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\)

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 121, 122, 123 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

\(M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { – 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\) 

\(\eqalign{
& = \left( {{7 \over 3} + {7 \over 2}} \right):\left( {{{ – 25} \over 6} + {{22} \over 7}} \right) + 7,5 \cr
& = \left( {{{14} \over 6} + {{21} \over 6}} \right):\left( {{{ – 175} \over {42}} + {{132} \over {42}}} \right) + 7,5 \cr
& = {{35} \over 6}:{{ – 43} \over {42}} + 7,5 \cr
& = {{35} \over 6}.{{ – 42} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr
& = {{ – 245} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr
& = {{-490} \over {86}} + {{645} \over {86}} \cr
& = {{155} \over {86}} = 1{{69} \over {86}} \cr} \)

 


Câu 122 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Biết rằng:  x + (-4,5) < y + (-4,5)

                   y + (+6,8) < z + (+6,8)

Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần.

Giải

Vì x + (-4,5) < y  + (-4,5) suy ra: x < y                  (1)

     y + (+ 6,8) < z + (+6,8) suy ra: y < z                (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x < y < z 

 


Câu 123 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Biết rằng:   x – (-3,8) < y – (-3,8)

                   y – (+7,5) < z – (+7,5)

Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần.

Giải

Vì   x – (-3,8) < y  - (-3,8), suy ra: x < y                (1)

      y – (+7,5) < z – (+7,5) suy ra: y < z                (2)

Từ (1) và (2) suy ra: z > y > x.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button