Giải bài tập

Giải bài 113, 114, 115, 116 trang 29 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 29 bài 11 số vô tỉ, khái niệm về căn hai Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 113: Điền số thích hợp vào chỗ trống (…) …

Câu 113 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…) 

\(\eqalign{
& \sqrt {121} = … \cr
& \sqrt {12321} = … \cr
& \sqrt {1234321} = … \cr} \)

Bạn đang xem: Giải bài 113, 114, 115, 116 trang 29 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào ”danh sách” trên.

Giải

a)

\(\eqalign{
& \sqrt {121} = 11 \cr
& \sqrt {12321} = 111 \cr
& \sqrt {1234321} = 1111 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& \sqrt {123454321} = 11111 \cr
& \sqrt {12345654321} = 111111 \cr
& \sqrt {1234567654321} = 1111111 \cr} \)

 


Câu 114 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…):

\(\sqrt 1  = …\) 

\(\sqrt {1 + 2 + 1}  = …\)

\(\sqrt {1 + 2 + 3 + 2 + 1}  = …\)

b) Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào “danh sách” trên .

Giải

a) 

\(\eqalign{
& \sqrt 1 = 1 \cr
& \sqrt {1 + 2 + 1} = \sqrt 4 = 2 \cr
& \sqrt {1 + 2 + 3 + 2 + 1} = \sqrt 9 = 3 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& \sqrt {1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1} = \sqrt {16} = 4 \cr
& \sqrt {1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1} = \sqrt {25} = 5 \cr
& \sqrt {1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1} = \sqrt {36} = 6 \cr}\)

 


Câu 115 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho x là số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng x + y và x.y là những số vô tỉ .

Giải

Giả sử x + y = z là một số hữu tỉ

\( \Rightarrow \) y = z – x  ta có z hữu tỉ, x hữu tỉ thì hiệu z – x là một số hữu tỉ

\( \Rightarrow \) y ∈ Q trái giả thiết y là số vô tỉ

Vậy x + y là số vô tỉ

Giả sử x.y  = z là một số hữu tỉ

\( \Rightarrow \) y = z: x mà x ∈ Q, z ∈ Q \( \Rightarrow \) z: x ∈ Q

\( \Rightarrow \) y ∈ Q trái giả thiết y là số vô tỉ

Vậy xy là số vô tỉ.

 


Câu 116 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số hữu tỉ  hay vô tỉ nếu:

a) a + b là số hữu tỉ?                 b) a.b là số hữu tỉ?

Giải

a) Đặt tổng a + b = c \( \Rightarrow \) a = c – b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

b) Nếu b = 0 \( \Rightarrow \) a.b = 0 ∈ Q

Nếu b ≠ 0 ta đặt \(ab{\rm{ }} = {\rm{ }}c{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}a{\rm{ }} = {c \over b}\)

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button