Giải bài tập

Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 18 bài luyện tập về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây…

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

BM = 14m

CN = 17m

EP = 20m

AM = 12m

MN = 15m

ND = 31m

Bài giải

1.

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

Bài giải

Diện tích hình vuông (1) là :

\(5 \times 5{\rm{ }} = {\rm{ }}25{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

\(6 \times \left( {6 + 5} \right) = 66{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

\(\left( {7 + 6 + 5} \right) \times \left( {16-5-6} \right) = 90({m^2})\)

Diện tích mảnh đất là :

\(25 + 66 + 90 = 181({m^2})\)

Đáp số : \(181{m^2}\)

2.

Hướng dẫn

Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ABM là :

\(AM \times BM:2 = 12 \times {\rm{ }}14:2 = 84{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình thang BCNM là :

\({{\left( {BM + CN} \right) \times MN} \over 2}\) \(={{\left( {14 + 17} \right) \times 15} \over 2} = 232,5\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình tam giác CND là :

\(ND \times CN:2 = 31 \times 17:2 \) \(= 263,5{\rm{ }}({m^2})\)

\(AD = AM + MN + ND \) \(= 12 + 15 + 31 = 58\)

Diện tích hình tam giác ADE là :

\(EP \times AD:2 = 20 \times 58:2 = 580({m^2})\)

Diện tích khoảng đất là :

\(84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160{\rm{ }}({m^2})\)

Đáp số : \(1160{m^2}\)

 Sachbaitap.com

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải bài tập

Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 18 bài luyện tập về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây…

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

BM = 14m

CN = 17m

EP = 20m

AM = 12m

MN = 15m

ND = 31m

Bài giải

1.

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

Bài giải

Diện tích hình vuông (1) là :

\(5 \times 5{\rm{ }} = {\rm{ }}25{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

\(6 \times \left( {6 + 5} \right) = 66{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

\(\left( {7 + 6 + 5} \right) \times \left( {16-5-6} \right) = 90({m^2})\)

Diện tích mảnh đất là :

\(25 + 66 + 90 = 181({m^2})\)

Đáp số : \(181{m^2}\)

2.

Hướng dẫn

Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ABM là :

\(AM \times BM:2 = 12 \times {\rm{ }}14:2 = 84{\rm{ }}({m^2})\)

Diện tích hình thang BCNM là :

\({{\left( {BM + CN} \right) \times MN} \over 2}\) \(={{\left( {14 + 17} \right) \times 15} \over 2} = 232,5\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình tam giác CND là :

\(ND \times CN:2 = 31 \times 17:2 \) \(= 263,5{\rm{ }}({m^2})\)

\(AD = AM + MN + ND \) \(= 12 + 15 + 31 = 58\)

Diện tích hình tam giác ADE là :

\(EP \times AD:2 = 20 \times 58:2 = 580({m^2})\)

Diện tích khoảng đất là :

\(84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160{\rm{ }}({m^2})\)

Đáp số : \(1160{m^2}\)

 Sachbaitap.com

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button