Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 4 trang 78 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 78 bài chia một số cho một tích SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị biểu thức…

Bài 1 Tính giá trị biểu thức:

a. 50 : (2 x 5);

b. 72 : (9 x 8);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 4 trang 78 SGK Toán 4

c. 28 : (7 x 2)

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 = 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

     50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

   72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c. 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2


Bài 2, bài 3 trang 78 Tiết 69 sgk Toán 4

Bài 2 Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

a) 80 : 40.

b) 150 : 50.

c) 80 : 16

Bài 3. Có 2 bạn học sin, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Hướng dẫn giải:

Bài 2

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 ( 10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

Bài 3 

Số vở của hai bạn mua là:

     3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

                               Đáp  số: 1200 đồng

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button