Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 96 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 96 bài phép chia Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 96 Vở bài tập Toán 5 tập 2

b. \(\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\) =

 \({9 \over 8}:{{27} \over {16}}\) =

2. Tính nhẩm :

a. 52 : 0,1 =

52 ⨯ 10 =

0,47 : 0,1 =

0,05 : 0,1 = 

b. 87 : 0,01 = 

87 ⨯ 100 = 

54 : 0,01 =

42 : 0,01 =

c. 15 : 0,25 =

32 : 0,25 =

18 : 0,5 =

24 : 0,5 =

3. Tính bằng hai cách :

a.  \({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\) =

 \({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\) =

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

Bài giải

1.

a.

b. 

2.

a. 52 : 0,1 = 520

52 ⨯ 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7

0,05 : 0,1 = 0,5

b. 87 : 0,01 = 8700

87 ⨯ 100 = 8700

54 : 0,01 = 5400

42 : 0,01 = 4200

c.  \(15:0,25 = 15:{1 \over 4} = 60\)

\(18:0,5 = 18:{1 \over 2} = 36\)

\(24:0,5 = 24:{1 \over 2} = 48\)

3.

a.\({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)

Cách 1:

\(\eqalign{
& = {9 \over 5} \times {{15} \over {17}} + {8 \over 5} \times {{15} \over {17}} \cr
& = {{9 \times 3} \over {17}} + {{8 \times 3} \over {17}} \cr
& = {{27 + 24} \over {17}} = {{51} \over {17}} = 3 \cr} \)

 Cách 2:

\(\eqalign{
& = \left( {{9 \over 5} + {8 \over 5}} \right):{{17} \over {15}} \cr
& = {{17} \over 5}:{{17} \over {15}} \cr
& = {{17} \over 5} \times {{15} \over {17}} = 3 \cr} \)

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

Cách 1:

\(\eqalign{
& = 0,9:{1 \over 4} + 1,05:{1 \over 4} \cr
& = 0,9 \times 4 + 1,05 \times 4 \cr
& = 3,6 + 4,2 = 7,8 \cr} \)

Cách 2:

\(\eqalign{
& = \left( {0,9 + 1,05} \right):0,25 \cr
& = 1,95:{1 \over 4} \cr
& = 1,95 \times 4 = 7,8 \cr} \)

 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button