Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 73, 74 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết…

1. Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của  hai số đó là \({4 \over 6}\) .

b) Tỉ số của hai số đó là \({2 \over 3}\) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6 : 2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé.

3. Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

 

 

 

 

Tỉ số của b và a

 

 

 

 

Bài giải:

1.

a) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Só lớn là:

\(150:10 \times 6 = 90\)

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

             Số bé là 60

b) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau

 2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn là:

\(150:5 \times 3 = 90\)

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

Số bé là 60

2.

a) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

\(20:4 \times 6 = 30\)

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

             Số bé là 10

b) Tóm tắt:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

\(20:2 \times 3 = 30\)

Số bé là :

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

             Số bé là 10

3.

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

\({3 \over 5}\)

\({{10} \over {20}}\)

\({6 \over {10}}\)

\({2 \over 6}\)

Tỉ số của b và a

\({5 \over 3}\)

\({{20} \over {10}}\)

\({{10} \over 6}\)

\({6 \over 2}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button