Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Giải bài tập trang 67 bài nhân một số với một hiệu Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Tính…

1. Tính

a) 645 × (30 – 6 ) = ……………

                           = ……………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

                           = ……………

 278 × (50 – 9) = ……………

                        = ……………

                        = ……………

b) 137 × 13 – 137 × 3 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

    538 × 12 – 538 × 2 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

2. Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

3. Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg, hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Bài giảng:

1. Tính

a) 645 × (30 – 6 ) = 645 × 30 – 645 × 6

                            = 19350 – 3870

                            = 15480

 278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

                       = 13900 – 2502

                       = 11398

b) 137 × 13 – 137 × 3 = 137 × (13 – 3 )

                                = 137 × 10

                                = 1370

    538 × 12 – 538 × 2 = 538 × (12 – 2 )

                                = 538 × 10

                                = 5380

2.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

340x 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

280x 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

9 x 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số tạ gạo một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô là:

(480 – 50 ) x 50 = 21500 (kg)

                          = 215 (tạ)

Đáp số : 215 tạ

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button