Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 160, 161 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 160, 161 bài ôn tập về phép cộng và phép trừ SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 160 sgk toán 5 luyện tập

Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{5}\)  ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 160, 161 SGK Toán 5

\(\frac{7}{12}\) – \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) ;

\(\frac{12}{17}\) – \(\frac{5}{17}\) – \(\frac{4}{17}\) ;

b) 578,69 + 281,78 ;

584,72 + 406,38 – 329,47.

Bài giải:

a)  \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{5}\)  = \(\frac{10}{15}\) + \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{19}{15}\)

\(\frac{7}{12}\) – \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) = \(\frac{49}{84}\) – \(\frac{24}{84}\) + \(\frac{7}{84}\) = \(\frac{25}{84}\) + \(\frac{7}{84}\) = \(\frac{32}{84}\) = \(\frac{8}{21}\).

\(\frac{12}{17}\) – \(\frac{5}{17}\) – \(\frac{4}{17}\)  = \(\frac{12}{17}\) – (\(\frac{5}{17}\)  + \(\frac{4}{17}\)) =  \(\frac{12}{17}\) – \(\frac{9}{17}\) = \(\frac{3}{17}\) ;

b) 

 578,69 + 281,78 = 860,47.

584,72 + 406,38 – 329,47 = 1001,1 – 329,47 = 671,63.


Bài 2 trang 160 sgk toán 5 luyện tập

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\frac{7}{11}\) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) ;

b) \(\frac{72}{99}\) – \(\frac{28}{99}\) – \(\frac{14}{99}\) ;

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 ;

Bài giải:

a)  \(\frac{7}{11}\) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\)  = (\(\frac{7}{11}\)  + \(\frac{4}{11}\)) + (\(\frac{3}{4}\) + \(\frac{1}{4}\) ) = \(\frac{11}{11}\) +  \(\frac{4}{4}\) = 1 +1 =2.

b) \(\frac{72}{99}\) – \(\frac{28}{99}\) – \(\frac{14}{99}\)  =  \(\frac{72}{99}\) – (\(\frac{28}{99}\) -\(\frac{14}{99}\) ) = \(\frac{72}{99}\) – \(\frac{42}{99}\) = \(\frac{30}{99}\) = \(\frac{10}{33}\)

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35.97 

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47)

= 83,45 – 73,45 = 10.

 

 


Bài 3 trang 161 sgk toán 5 luyện tập

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\frac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

 a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Bài giải

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

\(\frac{3}{5}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (số tiền lương)

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

1 – \(\frac{17}{20}\) = \(\frac{20}{20}\) – \(\frac{17}{20}\)  = \(\frac{3}{20}\) (số tiền lương)

\(\frac{3}{20}\)  = \(\frac{15}{100}\) = 15%

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button