Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 151 bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó SGK Toán 4. Câu 1: Tìm tỉ số…

Kiến thức cần nhớ

Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau:

1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Toán 4

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước

+ Giải bài tập

Bài 1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là \(\frac{2}{5}\). Tìm hai số đó?

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205

Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng \(\frac{2}{7 }\) tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người

Giải

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25: 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)

Bài 3: Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó bằng \(\frac{9}{5 }\). Tìm hai số đó?

Giải

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button