Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, trang 142 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 142 bài diện tích hình thoi SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích của hình thoi…

Kiến thức cần nhớ

AC = m

BO = n

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, trang 142 SGK Toán 4

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = \({{m \times n} \over 2}\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Giải

a) Diện tích hình thoi ABCD:

\({{3 \times 5} \over 2} = {{15} \over 2}\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi MNPQ :

\({{7 \times 4} \over 2} = {{24} \over 2} = 14\left( {c{m^2}} \right)\)

Bài 2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

\({{5 \times 20} \over 2} = {{100} \over 2} = 50\left( {d{m^2}} \right)\) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

\({{40 \times 15} \over 2} = {{600} \over 2} = 300\left( {d{m^2}} \right)\)

Bài 3.Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng  \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật

Giải

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button