Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 13 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu >; <; =,...

Đề bài

1. >; <; =

\(\eqalign{
& 5{1 \over 7}……….2{6 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{2 \over 7}………3{5 \over 7} \cr
& 8{6 \over {10}}……….8{3 \over 5}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9{1 \over 2}………5{1 \over 2} \cr} \) 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) \(2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = ……………….\)

\(3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = ………………..\) 

b) \(5{1 \over 3} – 2{5 \over 6} = ……………….\)

 \(4{7 \over 9} – 1{5 \over 9} = ……………\)

c) \(2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = …………….\)

\(1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = ……………\)

3. Tính

\({{9 \times 42} \over {14 \times 27}} = ………………….\) 

Đáp án

1. >; <; =

\(\eqalign{
& 5{1 \over 7}\,\, > 2{6 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{2 \over 7}\, < \,3{5 \over 7} \cr
& 8{6 \over {10}}\, = \,8{3 \over 5}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9{1 \over 2}\, > \,5{1 \over 2} \cr} \)

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a)

\(2{1 \over 8} + 1{3 \over 4} = {{17} \over 8} + {7 \over 4} = {{17} \over 8} + {{14} \over 8} = {{17 + 14} \over 8} = {{31} \over 8}\)

\(3{2 \over 7} + 1{3 \over 7} = {{23} \over 7} + {{10} \over 7} = {{23 + 10} \over 7} = {{33} \over 7}\)                     

b)

\(5{1 \over 3} – 2{5 \over 6} = {{16} \over 3} – {{17} \over 6} = {{32} \over 6} – {{17} \over 6} = {{32 – 17} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)

\(4{7 \over 9} – 1{5 \over 9} = {{43} \over 9} – {{14} \over 9} = {{43 – 14} \over 9} = {{29} \over 9}\)

c)

\(2{4 \over 5} \times 3{1 \over 8} = {{14} \over 5} \times {{25} \over 8} = {{14 \times 25} \over {5 \times 8}} = {{350} \over {40}} = {{35} \over 4}\)

\(1{1 \over 5}:1{4 \over 5} = {6 \over 5}:{9 \over 5} = {6 \over 5} \times {5 \over 9} = {2 \over 3}\)

3. Tính

\({{9 \times 42} \over {14 \times 27}} = {{9 \times 3 \times 14} \over {14 \times 3 \times 9}} = 1\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button