Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 101 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết thành số thập phân…

Đề bài

1. Viết thành số thập phân

\(\eqalign{
& 1{1 \over 2} = ……….\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{3 \over 5} = ……… \cr
& 3{1 \over 4} = ………\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{7 \over {25}} = ………. \cr} \)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 101 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Tìm x

\(x \times 1,2 – 3,45 = 4,68\)

3. Một cửa hàng có 600 bộ quần áo đồng phục học sinh. Lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ quần áo đó, lần thứ hai bán được 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cả 2 lần, cửa hàng bán được bao nhiêu bộ quần áo?

Đáp án

1. Viết thành số thập phân

\(\eqalign{
& 1{1 \over 2} = 1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{3 \over 5} = 2,6 \cr
& 3{1 \over 4} = 3,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{7 \over {25}} = 4,28 \cr} \)

2. Tìm x

\(\eqalign{
& x \times 1,2 – 3,45 = 4,68 \cr
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 4,68 + 3,45 \cr
& x \times 1,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 8,13 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 8,13:1,2 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 6,775 \cr} \)

3. 

Bài giải

Số bộ quần áo bán lần thứ nhất là:

\({{600 \times 40} \over {100}} = 240\) (bộ quần áo)

Số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất:

600 – 240 = 360 (bộ quần áo)

Số bộ quần áo bán lần thứ hai là:

\({{360 \times 55} \over {100}} = 198\) (bộ quần áo)

Số bộ quần áo cả hai lần bán được:

240 + 198  = 438 (bộ quần áo)

Đáp số: 438 bộ quần áo

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button