Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 71 bài giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 61 trang 71 sgk Toán 4

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 11

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4

Bài 2: Tìm x:

a) x : 11 = 25;                        b) x : 11 = 78

Bài 3 Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng , mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 4 Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít  phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người nhu nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, đươch 374

Vậy  34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14 

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số cúa số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta đươch 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2

a) x : 11 = 25                                 b) x : 11 = 78

x = 25 x 11                                            x = 78 x 11 

x = 275                                                 x = 858

Bài 3

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

                                         Đáp số: 352 học sinh

Bài 4

Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng họp rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 x 12 = 132 người

Phòng họp B có số người là: 9 x 14 = 126 người

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là: 132 – 126 = 6 người

Vậy câu b) đúng, a) sai; c) sai; d) sai

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button