Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 66, 67 bài nhân một số với một tổng SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)…

Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 66 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

 Bài 2 

a) Tính bằng hai cách:

36 x ( 7 + 3);                                           207 x (2 +6)

b)  Tính bằng hai cách (theo mẫu)

5 x 38 + 5 x 62;               135 x 8 + 135 x 2

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 +5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 +3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

 Bài 2

a) 36 x ( 7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350
Bài 3, bài 4 Tiết 56 trang 67 sgk Toán 4

Bài 3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo  mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

                     = 36 x 10 + 36 x 1

                     = 360 + 36 = 396

a) 26 x 11                                         b) 213 x 11

   35 x 101                                        123 x 101

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

    35 x 101  = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

    b) 213 x 11 = 213 x (10 +1) = 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

       123 x 101 = 123 x (100 + 1) = 123 x 100 + 123 x 1 = 12300 + 123 = 12423

Trường THPT Ngô Thì NhậmĐăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button