Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 63 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

23,75 + 8,42 + 19,83

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = …………………

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = …………….

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = …………………

3. >; <; =

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{…………..}\,\,\,\,\,………….\,\,\,8,32 \cr
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{…………….}\,\,\,\,\,………….\,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{……………} \cr
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{………….}\,\,\,\,\,\,\,\,………….\,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{…………..} \cr} \)

4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính    

 

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

                                  = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

                                      = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

                                   = 7 + 8,69 = 15,69

3. >; <; =

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{8,23}\,\,\,\,\, < \,\,\,8,32 \cr
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{13,33}\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{13,33} \cr
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{20,3}\,\,\,\,\,\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{19,55} \cr} \)

4. 

Bài giải

Số mét vải ngày thứ hai bán:

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Số mét vải ngày thứ ba bán:

(32,7  + 37,3) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button