Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 1. Tính:

a) \(375,84 – 95,69 + 36,78\);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 5

b) \(7,7 + 7,3 \times 7,4\).

Giải

a) \(….= 280,15 + 36,78\)

        \(= 316,93\)

b) \( …..= 7,7 + 54,02\)

         \(= 61,72\)


Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 2. Tính bằng hai cách:

a) \((6,75 + 3,25 ) \times 4,2\);                          

b) \((9,6 – 4,2) \times 3,6\).

Hướng dẫn giải:

 a) Cách 1:    

\(\left( {6,75 + 3,25} \right) \times 4,2 = 10 \times 4,2 = 42\)

Cách 2:

\(\left( {6,75 + 3,25} \right) \times 4,2 = 6,75 \times 4,2 + 3,25 \times 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42\)

b) Cách 1:

\(\left( {9,6 – 4,2} \right) \times 3,6 = 5,4 \times 3,6 = 19,44\)

Cách 2:

\(\left( {9,6 – 4,2} \right) \times 3,6 = 9,6 \times 3,6 – 4.2 \times 3,6 = 34,56 – 15,12 = 19,44\)

                                     


Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 3

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

\(0,12 \times 400\);                      \(4,7 \times 5,5 – 4,7 \times 4,5\).

b) Tính nhẩm kết quả tìm \(x\):

\(5,4 \times x = 5,4\)                         \(9,8 \times x = 6,2 \times 9,8\)

Giải

a) \(0,12 \times 400 = 0,12 \times 100 \times 4 = 12 \times 4 = 48\)

    \(4,7 \times 5,5 – 4,7 \times 4,5 = 4,7 \times (5,5 – 4,5) = 4,7 \times 1 = 4,7\)

b) \(x = 5,4:5,4\)                      \(x=6,2\times9,8:9,8\)

     \(x=1\)                                   \(x = 6,2\) 

 


Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 4. Mua \(4m\) vải phải trả \(600 00\) đồng. Hỏi mua \(6,8m\) vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Cách 1: Giá \(1m\) vải là:

\(60 000 : 4 = 15 000\) (đồng)

Giá \(6,8m\) vải là:

\(15 000 \times 6,8 = 102 000\) (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

\(102 000 – 60 000 = 42 000\) (đồng)

Cách 2: \(6,8m\) vải nhiều hơn \(4m\) là:

\(6,8 – 4 = 2,8 m\)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

\({{60000.2,8} \over 4} = 42000\) (đồng)

Đáp số \(42 000\) (đồng)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button