Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 61, 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 SGK Toán 5

b) 80,475 – 26,827;

c) 48,16 – 3,4.

Hướng dẫn giải:

a)                  b)                 c) 


Bài 2 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

  78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

   265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

   0,68 x 0,1

Hướng dẫn giải:

a) 782,9

   7,829

b) 26530,7

   2,65307

c) 6,8

   0,068


Bài 3 trang 62 sgk Toán 5

Bài 3. Mua \(5kg\) đường phải trả \(38 500\) đồng. Hỏi mua \(3,5 kg\) đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Mua \(1kg\) đường thì hết số tiền là:

\(38500:5=7700\) (đồng)

Mua \(3,5 kg\) đường thì hết:

\(7700\times 3,5=  26 950\) (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

\(38 500 – 26 950 = 11 550\) (đồng)

Đáp số: \(11 550\) đồng


Bài 4 trang 62 sgk Toán 5

Bài 4

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) \times c\) và \(a \times c + b \times c\):

a

b

c

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

\(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\);                                

\(7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\).

Giải

a) 

\((a + b) \times  c\)

\(a \times  c + b \times  c\)

\((2,4 + 3,8 ) \times  1,2 = 7,44\)

\(2,4 \times  1,2 + 3,8 \times  1,2 = 7,44\)

\((6,5 + 2,7) \times  0,8 = 7,36\)

\(6,5 \times  0,8 + 2,7 \times  0,8 = 7,36\)

 b) \(9,3 \times  6,7 + 9,3 \times  3,3\)

\(= 9,3 \times  (6,7 + 3,3)\)

\(= 9,3 \times  10\)

\(= 93\) 

+)  \( 7,8 \times  0,35 + 0,35 \times  2,2\) 

\(= (7,8 + 2,2 ) \times  0,35\)

\(= 10 \times  0,35\)

\(= 3,5\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button