Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 56 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

726485 – 452936

b) 528946 + 73529 

    435260 – 92753

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)             

Bài 2

a) 6257 + 989 + 743 =  6257 +743 + 989 = 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + 5000 = 10798Bài 3, bài 4 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Bài 4 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Bài 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12: 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

                       Đáp số 60 (cm2)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 56 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

726485 – 452936

b) 528946 + 73529 

    435260 – 92753

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)             

Bài 2

a) 6257 + 989 + 743 =  6257 +743 + 989 = 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + 5000 = 10798Bài 3, bài 4 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Bài 4 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Bài 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12: 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

                       Đáp số 60 (cm2)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button