Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 54 bài trừ hai số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

b) 52,37 –  8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Hướng dẫn giải:

a)              b) 

c)          d)      


Bài 2 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32 

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85 

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4


Bài 3 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg


Bài 4 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 – 1,4 – 3,6\);             \(18,64 – ( 6,24 + 10,5)\)

Giải

a) 

Ta thấy giá trị của \(a-b-c\) và \(a-(b+c)\) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 \(8,3 – 1,4 – 3,6= 6,9 – 3,6= 3,3  \)

 \(18,64 – ( 6,24 + 10,5)= 18,64 – 16,74= 1,9\)

Cách 2: \(8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)= 8,3 – 5     = 3,3  \)                           

\(18,64 – (6,24 + 10,5)=  18,64 – 6,24 – 10,5=  18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

                             

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 54 bài trừ hai số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

b) 52,37 –  8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Hướng dẫn giải:

a)              b) 

c)          d)      


Bài 2 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32 

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85 

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4


Bài 3 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg


Bài 4 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 – 1,4 – 3,6\);             \(18,64 – ( 6,24 + 10,5)\)

Giải

a) 

Ta thấy giá trị của \(a-b-c\) và \(a-(b+c)\) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 \(8,3 – 1,4 – 3,6= 6,9 – 3,6= 3,3  \)

 \(18,64 – ( 6,24 + 10,5)= 18,64 – 16,74= 1,9\)

Cách 2: \(8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)= 8,3 – 5     = 3,3  \)                           

\(18,64 – (6,24 + 10,5)=  18,64 – 6,24 – 10,5=  18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

                             

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button