Giải bài tập

Giải bài 1, 2, ,3, 4 trang 52 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 52 bài tổng nhiều số thập phân SGK Toán 5. Câu 1:Tính…

Bài 1 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, ,3, 4 trang 52 SGK Toán 5

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Hướng dẫn giải:

a)                   b) 


Bài 2 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(4,68 + 6,03 + 3,97\);

b) \(6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2\);

c) \(3,49 + 5,7 + 1,51\);

d) \(4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8\)

Hướng dẫn giải:

a) \(4,68 + 6,03 + 3,97= 4,68 + (6,03+3,97)\)

    \(= 4,68 + 10\)

     \(= 14,68\)

b) \(6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2= (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2)\)

    \(= 10 + 8,6\)

    \(= 18,6\)

c) \(3,49 + 5,7 + 1,51= ( 3,49 + 1,51) + 5,7\)

    \(= 5+ 5,7\)

    \(= 10,7\)

d) \(4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8= (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5)\)

     \(= 11+ 8\)

     \(= 19\)


Bài 3 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 3

 

\(3,6 + 5,8 ….8,9\)                  \( 5,7+ 8,8……14,5\)

\(7,56…4,2 + 3,4 \)                   \(0,5 …….0,08 + 0,4\)

Giải

\(3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9\);

\(7,56 < 4,2 + 3,4 = 7,6\);

\(5,7+ 8,8 = 14,5\);

\(0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48\)Bài 4 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 4. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(28,4 m\) vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất \(2,2m\) vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai \(1,5m\) vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Giải

Tóm tắt:

Ngày thứ hai dệt được: 

     \(28,4 + 2,2 = 30,6 (m)\)

Ngày thứ ba dệt được:

    \(30,6 + 1,5 = 32,1 (m)\)

Cả ba ngày dệt được:

    \(28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)\)

Đáp số: \(91,1 m\) vải

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button