Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 51, 52 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) \({4 \over 7} + {3 \over 7}\)         b) \({3 \over 8} + {3 \over 4}\)          c) \({1 \over 6} – {1 \over {12}}\)       d) \({{13} \over 7} – {9 \over 5}\)

2. Tính

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập Toán 4 tập 2

a) \({2 \over 3} \times {5 \over 6}\)         b) \({3 \over 4} \times 12\)         c) \({6 \over 5}:{2 \over 3}\)          d) \({3 \over 8}:2\)

3. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng \({5 \over {13}}\) tấm vải, phần thứ hai bằng \({2 \over 7}\) tấm vải. Hỏi:

a)Cả hai phần góp lại bằng mấy phần của tấm vải?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải?

4. Có 9 chai, mỗi chai chứa \({1 \over 2}\) lít mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

Bài giải

1.

a) \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)               b) \({3 \over 8} + {3 \over 4} = {{3 + 6} \over 8} = {9 \over 8}\)

c) \({1 \over 6} – {1 \over {12}} = {{2 – 1} \over {12}} = {1 \over {12}}\)       d) \({{13} \over 7} – {9 \over 5} = {{65 – 63} \over {35}} = {2 \over {35}}\)

2.

a) \({2 \over 3} \times {5 \over 6} = {{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)                b) \({3 \over 4} \times 12 = 9\)

c) \({6 \over 5}:{2 \over 3} = {6 \over 5} \times {3 \over 2} = {9 \over 5}\)          d) \({3 \over 8}:2 = {3 \over {8 \times 2}} = {3 \over {16}}\)

3.

Tóm tắt

Bài giải

a) Hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải:

\({5 \over {13}} + {2 \over 7} = {{35 + 26} \over {91}} = {{61} \over {91}}\) (tấm vải)

b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

\(1 – {{61} \over {91}} = {{91 – 61} \over {91}} = {{30} \over {31}}\) (tấm vải)

Đáp số:a) \({{61} \over {91}}\) tấmvải; b) \({{30} \over {91}})\) tấm

4. 

Tóm tắt

Bốn người: 9 chai mật ong

Một người:…. Mật ong

Bài giải

Số lít mật ong có trong 9 chai là:

\(9 \times {1 \over 2} = {9 \over 2}\) (lít)

Số lít mật ong của mỗi người là:

\({9 \over 2}:4 = {9 \over {2 \times 4}} = {9 \over 8}\) (lit)

Đáp số: \({9 \over 8}\) lít

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button