Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 47 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 47- Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) \(42m 34cm = …m\);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 5

b) \(56m 29cm= …dm\);

c) \(6m 2cm = …m\);

d) \(4352m = ….km\).

Hướng dẫn giải:

a) \(42m 34cm =42{{34} \over {100}}= 42,34m\)

b) \(56m 29cm=560{{29} \over {10}}= 562,9dm\)

c) \(6m 2cm =6{2 \over {100}}=6,02 m\)

d) \(4352m =4000m+352m=4km+352m=4{{352} \over {1000}}km=4,352km\)


Bài 2 trang 47 – Tiết 13 sgk Toán 5

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g;   b) 347g; c) 1,5 tấn.

Hướng dẫn giải:

a) 500g = 0,5kg

b) 347g = 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500 kg


Bài 3 trang 47- Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 3. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a)      \( 7km^2;   4ha;    8,5ha.\)

b)      \(30dm^2;    300dm^2;    515dm^2\)

Giải:

a)      \(7km^2= 7 000 000m^2\)

          \(4ha = 40 000m^2\)

          \(8,5 ha = 8 500 0 m^2\)

b)      \(30 dm^2={30\over 100}m^2= 0,3 m^2\)

         \(300dm^2= 3m^2\)

         \(515dm^2 = 500d{m^2} + 15d{m^2} = 5{m^2} + 15d{m^2} \)

                        \(= 5{{15} \over {100}}{m^2}=5,15m^2\)


Bài 4 trang 47 – Tiết 13 sgk Toán 5

Bài 4. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là \(0,15km\) và chiều rộng bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, ;và héc -ta.

Giải

\(0,15km = 150m\)

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng 

Chiều dài 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: \(2+3 = 5\) ( phần)

Chiều rộng sân trường là: \(150: 5\times 2 = 60(m)\)

Chiều dài sân trường là \(150 – 60 = 90 (m)\)

Diện tích sân trường là:

       \(90 \times 60 = 5400 (m^2)\) hay \(0,54\) ha

Đáp số: \(5400 (m^2)\) hay \(0,54\) ha

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button