Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1

Giải bài tập trang 40 bài biểu thức có chứa ba chữ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)…

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = ………………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán 4 tập 1

                                                    a – b – c = ……………… 

                                                    a × b × c = ………………

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a

b

c

a + b + c

 a × b × c  (a + b) × c

2

3

4

9

24

20

5

2

6

     

6

4

3

     

10

5

2

     

16

4

0

     

3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c ) = …………………

                                       Và a – b – c = ……………………

4. Cho biết a, b, c là các số có một chữ số.Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức: a + b + c = ……………

Bài giải:

1.

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15

                                                    a – b – c = 8 – 5 – 2 = 1

                                                    a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80

2. 

a

b

c

a + b + c

 a × b × c   (a + b) × c

2

3

4

9

24

20

5

2

6

13

60

42

6

4

3

13

72

30

10

5

2

17

100

30

16

4

0

20

0

0

3. 

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì a – (b + c ) = 12 – (6 + 2 ) = 4

                                       Và a – b – c = 12 – 6 – 2 = 4.

4.

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:

a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:

a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button