Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 39 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) \({5 \over 2} – {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Rút gọn rồi tính

a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3}\)                b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}}\)

3. Tính rồi rút gọn

a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6}\)                b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}}\)                 c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}}\)

4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có \({8 \over {23}}\) số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có \({{11} \over {23}}\) số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Bài giải

1. 

a) \({5 \over 2} – {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1\)                            b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5} = {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)                         d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}\)

2.              

a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3} = {2 \over 3} – {1 \over 3} = {{2 – 1} \over 3} = {1 \over 3}\)     

b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}} = {4 \over 5} – {1 \over 5} = {3 \over 5}\)

3. 

a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6} = {{17 – 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)             

b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}} = {{16 – 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}\)

c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}} = {{19 – 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

\({{11} \over {23}} – {8 \over {23}} = {3 \over {23}}\) (trẻ em)

Đáp số: \({3 \over {23}}\) trẻ em

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button