Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Giải bài tập trang 37 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3}\)                           b) \({7 \over 5} – {3 \over 7}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5}\)                           d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

2. Tính:

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3}\)                           b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}}\)

3. Một trại chăn nuôi gia súc có \({9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \({5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1. 

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3} = {9 \over {12}} – {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)                                             

b) \({7 \over 5} – {3 \over 7} = {{49} \over {35}} – {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5} = {{20} \over {15}} – {9 \over {15}} = {{20 – 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)   

d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5} = {{55} \over {15}} – {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

2. 

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3} = {{24} \over {27}} – {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} – {6 \over {25}} = {{20 – 6} \over {25}} = {{14} \over {25}}\)

3. Tóm tắt


Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là:

\({9 \over {11}} – {4 \over 5} = {{45 – 44} \over {55}} = {1 \over {55}}\) (tấn)

Đáp số: \({1 \over {55}}\) tấn 

4. Tóm tắt

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là: \({5 \over {12}} – {1 \over 3} = {5 \over {12}} – {4 \over {12}} = {1 \over {12}}\) (bể)

Đáp số : \({1 \over {12}}\) bể       

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button