Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 17 bài phân số và phép chia số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?…

1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

3. Điền dấu (>,=,<)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán 4 tập 2

\(\eqalign{
& {4 \over 5}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,…..\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}……1 \cr
& {8 \over 7}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}…..1 \cr} \)

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài giải

1. 

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = \(3 \over 4\) (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa \(3 \over 4\) lít nước mắm

2.

Tóm tắt

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

\(6:5 = {6 \over 5}\)   (m)

Đáp số: \({6 \over 5}\)  m

3. 

\(\eqalign{
& {4 \over 5} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6} = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9} > 1 \cr
& {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}} < 1 \cr} \)

4. 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button