Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 137 bài 1 tổng ba góc của một tam giác Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: Tính giá trị x ở hình dưới…

Câu 1 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị x ở hình dưới:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

a) Trong ∆ABC ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat A = 180^\circ – \left( {\widehat B – \widehat C} \right) \cr
& \Rightarrow x = 180^\circ – (30^\circ + 110^\circ ) = 40^\circ \cr} \)

b) Trong ∆DEF ta có:

\(\widehat D + \widehat E + \widehat F = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

Mà \(\widehat E = \widehat F\left( {gt} \right)\)

Suy ra: \(\widehat E = \widehat F = {{180^\circ  – \widehat D} \over 2}\)

\(\Rightarrow x = {{180^\circ  – 40^\circ } \over 2} = 70^\circ \)

 


Câu 2 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 60^\circ ,\widehat C = 50^\circ \). Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tính \(\widehat {ADB},\widehat {CDB}\).

Giải

Trong ∆ABC ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat B = 180^\circ – \left( {\widehat A + \widehat C} \right) \cr
& \Rightarrow x = 180^\circ – \left( {60^\circ + 50^\circ } \right) = 70^\circ \cr} \)

\(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {1 \over 2}\widehat B\) (Vì BD là tia phân giác)

\( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = 70^\circ :2 = 35^\circ \)

Trong ∆BDC ta có \(\widehat {A{\rm{D}}B}\) là góc ngoài tại đỉnh D.

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}B} = \widehat {{B_1}} + \widehat C\) (tính chất góc ngoài tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {A{\rm{D}}B} = 35^\circ  + 50^\circ  = 85^\circ \)

\(\widehat {A{\rm{D}}B} + \widehat {B{\rm{D}}C} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {B{\rm{D}}C} = 180^\circ  – \widehat {A{\rm{D}}B} = 180^\circ  – 85^\circ  = 95^\circ \)

 


Câu 3 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác đó. Tia BM cắt AC ở K.

a) So sánh \(\widehat {AMK}\) và \(\widehat {ABK}\)

b) So sánh \(\widehat {AMC}\) và \(\widehat {ABC}\)

Giải

a) Trong ∆ABC ta có AMK là góc ngoài tại đỉnh M

\( \Rightarrow \widehat {AMK} > \widehat {ABK}\) (tính chất góc ngoài tam giác)        (1)

b) Trong ∆CBM ta có \(\widehat {KMC}\) là góc ngoài tại đỉnh M.

\( \Rightarrow \widehat {KMC} > \widehat {MBC}\) (tính chất góc ngoài tam giác)        (2)

Cộng từng vế (1) và (2) ta có:

\(\widehat {AMK} + \widehat {KMC} > \widehat {ABM} + \widehat {MBC}\)

Suy ra: \(\widehat {AMC}\widehat { > ABC}\)

 


Câu 4 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D (Xem hình dưới, trong đó IK // EF)

A) 100°                         B) 70°                           

C) 80°                           D) 90°

Giải

Ta có: IK // EF suy ra \(\widehat {IKF} + \widehat F = 180^\circ \) (hai góc trong cùng phía)

\(\Rightarrow \widehat F = 180^\circ  – \widehat {IKF} = 180^\circ  – 140^\circ  = 40^\circ \)

Trong ∆OEF ta có góc ngoài tại đỉnh E bằng 130°

Suy ra: \(\widehat O + \widehat F = 130^\circ \) (tính chất góc ngoài)

\( \Rightarrow \widehat O = 130^\circ  – \widehat F = 130^\circ  – 40^\circ  = 90^\circ \)

Vậy chọn đáp án D.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button