Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 131 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}\);                    b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}\);  

c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) ;                   d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 4

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}= \frac{8}{12}+ \frac{15}{12}= \frac{23}{12}\)

b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}= \frac{24}{40}+\frac{45}{40}=\frac{69}{40}\)

c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}= \frac{21}{28}-\frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}= \frac{33}{15}-\frac{20}{15}=\frac{13}{15}\)

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}\);                    b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}\);      

c) \(1+\frac{2}{3}\);                       d) \(\frac{9}{2}-3\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}= \frac{20}{25}+\frac{17}{25}=\frac{37}{25}\)

b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}= \frac{14}{6}-\frac{5}{6}=\frac{9}{6}\)

c) \(1+\frac{2}{3}= \frac{3}{3}+\frac{2}{3}= \frac{5}{3}\)

d) \(\frac{9}{2}-3 = \frac{9}{2}-\frac{6}{2}=\frac{3}{2}\)

Bài 3: Tìm x:

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)   

\(x = \frac{3}{2} -\frac{4}{5} =\frac{7}{10}\)                             \(x=\frac{11}{4}-\frac{3}{2}=\frac{5}{4}\)

 

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

    \(x= \frac{25}{3} -\frac{5}{6}= \frac{45}{6}\)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}\);             b) \(\frac{2}{5} +\frac{7}{12}+\frac{13}{12}\)

Giải

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}= \frac{12}{17} +\frac{8}{17}+\frac{19}{17} = \frac{20}{17}+\frac{19}{17}= \frac{39}{17}\)

b) \(\frac{2}{5} +(\frac{7}{12}+\frac{13}{12}) = \frac{2}{5} +\frac{20}{12} = \frac{2}{5} +\frac{5}{3}= \frac{6}{15}+\frac{25}{15}= \frac{31}{15}\)

( Ở đây ta sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lí và nhanh hơn)

Bài 5. Trong giờ học tự chọn lớp 4A có \(\frac{2}{5}\) số học sinh học Tiếng Anh và \(\frac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Giải

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

\(\frac{2}{5} +\frac{3}{7}=\frac{29}{35}\) (số học sinh cả lớp)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button