Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 128 luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);

b)  \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4

c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}= \frac{2+5}{3}=\frac{7}{3}\)  

b) \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}= \frac{6+9}{5}=\frac{15}{5}=3\)

c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}= \frac{12+7+8}{27}= \frac{27}{27}=1\)

Bài 2: Tính

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                      

b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{3}{4}= \frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\);   \(\frac{2}{7}= \frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

+ Cộng hai phân số: \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\) = \(\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{29}{28}\)

b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \({5 \over {16}};{3 \over 8} = {{3 \times 2} \over {8 \times 2}} = {6 \over {16}}\)

+ Cộng hai phân số: \({5 \over {16}} + {3 \over 8} = {5 \over {16}} + {6 \over {16}} = {{11} \over {16}}\)

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\) ;  \(\frac{7}{5}= \frac{7×3}{5×3}=\frac{21}{15}\)

+ Cộng hai phân số: \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\) = \(\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{26}{15}\)

Bài 3: Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);        b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)             c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Giải

a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);      

+ Rút gọn : \(\frac{3}{15}= \frac{3:3}{15:3}=\frac{1}{5}\)

+ Cộng : \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\) = \(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}= \frac{3}{5}\)

b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)

+ Rút gọn \(\frac{4}{6}= \frac{4:2}{6:2}=\frac{2}{3}\);        \(\frac{18}{27}= \frac{18:9}{27:9}=\frac{2}{3}\)

+ Cộng: \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\) = \(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}= \frac{4}{3}\)

c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\) 

+ Rút gọn: \(\frac{15}{25}=\frac{15:5}{25:5}=\frac{3}{5}\);  \(\frac{6}{21}=\frac{6:3}{21:3}=\frac{2}{7}\)

Quy đồng mẫu số:   \(\frac{3}{5}=\frac{3×7}{5×7}=\frac{21}{35}\); \(\frac{2}{7}=\frac{2×5}{7×5}=\frac{10}{35}\)

+ Cộng : \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\) = \(\frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

Bài 4. Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có \(\frac{3}{7}\) số đội viên tập hát và \(\frac{2}{5}\) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

Giải

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng:

\(\frac{3}{7} +\frac{2}{5}= \frac{15}{35}+\frac{14}{35}= \frac{29}{35}\) ( số đội viên chi đội)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button