Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 73 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

b)    483 : 35;

c)     91,08 : 3,6;

d)    3: 6,25

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

c) 

d) 


Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)    \(266,22 : 34\);

b)    \(483 : 35\);

c)     \(91,08 : 3,6\);

d)    \(3: 6,25\)

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a)    \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

b)    \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\).

Hướng dẫn giải:

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

    \(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

    \(= 23 – 18,32\)

    \(= 4,68\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

    \(= 8,64 : 4,8 + 6,32\)

    \(= 1,8 + 6,32\)

     \(= 8,12\)

Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết \(0,5\) l dầu. Hỏi có \(120\) l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có \(120\) l dầu thì động cơ chạy được trong:

              \(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

                                               Đáp số: \(240\) giờ

Bài 4: Tìm x:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b) \(x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c) \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

    \(x – 1,27 = 3\)

    \(x = 3 + 1,27\)

    \(x=4,27\)

b) \( x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

    \(x + 18,7 = 20,2\)

    \(x = 20,2 – 18,7\)

    \(x = 1,5\)

c) \(  x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

    \(x \times 12,5 = 15\)

    \(x = 15: 12,5\)

    \(x = 1,2\)Bài 2 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Tính:

a)     (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b)    8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Hướng dẫn giải:

a)     …= 55,2 : 2,4 – 18,32

           = 23 – 18,32

           = 4,68

b)    ….= 8,64 : 4,8 + 6,32

            = 1,8 + 6,32

             = 8,12


Bài 3 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                               Đáp số: 240 giờ


Bài 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Tìm x:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c)     X  x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) X x 12,5 = 6 x 2,5

X x 12,5 = 15

X = 15: 12,5

X = 1,2

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button