Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 70 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1:Đặt tính rồi tính….

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 60 trang 70 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rồi tinh:

a) 17 x 86;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 4

b) 428 x 39;

c) 2056 x 23.

Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m x 78

 

 

 

 

 Bài 3, Tìm người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Bài 4 Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 5. Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                      b)                   c) 

Bài 2 

m

3

30

23

230

m x 78

234

2340

1794

17940

 Bài 3

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 x 60 = 4500(lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

4500 x 24 = 108000 (lần)

                       Đáp số: 108000 lần.

Bài 4 

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 x 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 x 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                                  Đáp số: 166600 đồng

Bài 5 

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinhh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

                                          Đáp số 570 học sinh

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button