Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 58, 59 bài 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:…

Bài 1 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 SGK toán 8 tập 2

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

<=> \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{1}{3}\).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

<=> \(\frac{EF}{GH}\) = \(\frac{48}{160}\) = \(\frac{3}{10}\)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

<=> \(\frac{PQ}{MN}\) = \(\frac{120}{24}\) = 5.


Bài 5 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Giải:

a) MN // BC => \(\frac{BM}{AM}\) = \(\frac{CN}{AN}\)

Mà CN = AN= 8.5 – 5= 3.5

nên \(\frac{x}{4}\) = \(\frac{3.5}{5}\) => x = \(\frac{4.3,5}{5}\) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => \(\frac{DP}{PE}\) = \(\frac{DQ}{QF}\)

Mà QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Nên 

\(\frac{x}{10,5}\) = \(\frac{9}{15}\) => x = \(\frac{10,5.9}{15}\) = 6,3


Bài 2 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết  \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\)  mà  CD= 12cm nên

\(\frac{AB}{12}\) = \(\frac{3}{4}\) => A= \(\frac{12.3}{4}\) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.


Bài 3 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên AB= 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài CD nên A’B’= 12CD.

=> Tí số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là: 

\(\frac{AB}{A’B’}\)= \(\frac{5CD}{12CD}\) = \(\frac{5}{12}\)


Bài 4 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết \(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) \(\frac{AB’}{B’B}\) = \(\frac{AC}{C’C}\)’

b) \(\frac{BB’}{AB}\)  =  \(\frac{CC’}{AC}\).

Giải: 

a) Ta có: 

\(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\)  => \(\frac{AC}{AC’}\) = \(\frac{AB}{AB’}\)

=>  \(\frac{AC}{AC’}\) – 1 =  \(\frac{AC-AC’}{AC’}\) = \(\frac{AB-AB’}{AB’}\) 

=> \(\frac{CC’}{AC’}\) =  \(\frac{B’B}{AB’}\) => \(\frac{AB’}{BB’}\) = \(\frac{AC’}{CC’}\)

b) Vì \(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\) mà AB’ = AB – B’B, AC’ = AC – C’C.

\(\frac{AB-BB’}{AB}\) = \(\frac{AC -CC’}{AC}\) => 1 – \(\frac{B’B}{AB}\) = 1 –  \(\frac{C’B}{AC}\)

=> \(\frac{B’B}{AB}\) = \(\frac{C’B}{AC}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button