Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 21 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Rút gọn các phân số…

1. Rút gọn các phân số:

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = …\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = … \cr
& {{18} \over {54}} = …\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = … \cr
& {{90} \over {72}} = …\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = … \cr} \)

2. Khoanh vào những phân số bằng \({3 \over 4}\):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 2

\({9 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {16}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {25}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {24}}\)

3. Khoanh vào những phân số bằng \({{25} \over {100}}\):

\({5 \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{20} \over {80}}\)

4. Tính theo mẫu:

Mẫu: 

a) \({{2 \times 5 \times 11} \over {3 \times 11 \times 5}} = ….\)

b) \({{8 \times 12 \times 17} \over {19 \times 12 \times 8}} = …\)

c) \({{6 \times 9 \times 11} \over {11 \times 9 \times 12}} = …..\)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

1. 

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = {1 \over 4} \cr
& {{18} \over {54}} = {1 \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = {5 \over 8} \cr
& {{90} \over {72}} = {5 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = {{12} \over 7} \cr} \)

2.

3.

4. 

5.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button