Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 177 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu :a) Đọc các số…

Bài 1:a)  Đọc các số:

975 368 ;          6 020 975 ;              94 351 708 ;                   80 060 090

b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 24 579 + 438 67                              b) 235 x 325

82604 – 35246                                       101598 : 287

Bài 3: 

\(\frac{5}{7}\)….\(\frac{7}{9}\)                                           \(\frac{7}{8}\) …..\(\frac{5}{6}\)           

 \(\frac{10}{15}\) ….\(\frac{16}{24}\)                                   \(\frac{19}{43}\) … \(\frac{19}{34}\)

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

Bài 5: Thay chữ a, b bằng chữ số thích hợp:

a)                                b) 

Bài giải:

Bài 1: 

Số 975368 đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám. Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn và có giá trị là 9 trăm nghìn.

Số 6020975 đọc là: Sáu triệu không trăm hai chục nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chữ số 9 ở hàng trăm và có giá trị là 9 trăm.

Số 94351708 đọc là: Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. Chữ số 9 ở hàng chục triệu và có giá trị là 9 chục triệu.

Số 80060090 đọc là: Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. CHữ số 9 ở hàng chục và có giá trị là 9 chục.

Bài 2:

a) 

24579 + 43867 = 68446

82604 – 35246 = 47358

b)

235 x 325 = 76375

Bài 3:

\(\frac{5}{7}\) < \(\frac{7}{9}\)                                           \(\frac{7}{8}\)  > \(\frac{5}{6}\)           

 \(\frac{10}{15}\)  = \(\frac{16}{24}\)                                   \(\frac{19}{43}\)  <  \(\frac{19}{34}\)

Bài 4: 

Chiều rộng của thửa ruộng là:

120 x \(\frac{2}{3}\) = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Số tạ thóc thu hoạch được từ thứa ruộng là:

50 x (9600 : 100 ) = 4800 (kg)

4800 kg = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ thóc.

Bài 5:

b khác 0, vì nếu b = 0 thì 0 trừ 0 bằng 0 (khác 7)

10 – b = 7 vậy b = 3, nhớ 1 sang a.

b trừ a + 1 bằng 0 nên a + 1 = 3 hay a  = 2

Ta có phép tính:

b) 0 cộng b bằng 8 nên b = 8

8 cộng a được kết quả là số có chữ số tận cùng là 5 nên a = 6.

Ta có phép tính: 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button